Beş Hanedan On Krallık

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jump to navigation Jump to search
Çin tarihi
Çin Tarihi
Beş Hanedan On Krallık (MS 923)

Beş Hanedan On Krallık dönemi, (basit: 五代十国, geleneksel: 五代十國; pinyin: wǔ dài shí guó; 907 - 960), Çin tarihinde 907’de Zhu Quanzhong (朱全忠zhū quánzhōng) Tang Hanedanı (唐 Táng)'ı yıkıp Hou Ling (後梁 Hòu Liáng)'ı kurmasıyla başlayarak Hou Zhou (後周 hòu zhōu) hanedanının Dinqianduo dianjian (殿前都點檢 diàn qián dōu diǎn jiǎn: Hassa ordusu müfettişi) olan Zhao Kuangyin (趙匡胤 zhào kuāngyìn)'in Song Hanedanı (宋 sòng ya da 北宋 běi sòng)’ı kurup Çin'i birleştirmesiyle bitten dönemi.

Bu dönemde Çin’in kuzey kesminde Hou Ling, Hou Tang (後唐 Hòu Táng), Hou Jin (後晉 Hòu Jìn), Hou Han (後漢 Hòu Hàn) ve Hou Zhou olmak üzere 5 hanedan (五代 wǔ dài) kurulup yıkılmıştı. Çin’in orta ve güney kesminde ise 10 yöresel krallık (十國 shí guó) kurulup yıkılmıştı.

Kuzey kesimin 5 hanedanından Hou Tang ve Hou Jin Şatuo (沙陀 shā tuó) Türkleri tarafından kurulmuş ve Hou Han ve Hou Zhou da Şatuo'nun askeri teşkilatına bağlı Jiedushi (節度使 jiē/jié dù shǐ (Garnizon komutanı) Liu Zhiuyan (劉知遠 liú zhīyuǎn) ile Shumishi (樞密使 shū mì shǐ: Harbiye Nazır) Guo Wei (郭威 guō wēi) tarafından kurulmuştu.

Beş Hanedan

Ülke adı Kurucu Süre
Hou Ling 後梁 Zhu Quanzhong 朱全忠 907 - 923
Hou Tang 後唐 Li Cunxu 李存勗 923 - 936
Hou Jin 後晉 Shi Jingtang 石敬瑭 936 - 946
Hou Han 後漢 Liu Zhiuyan 劉知遠 947 - 950
Hou Zhou 後周 Guo Wei 郭威 951 - 960

On Krallık

Ülke adı Kurucu Süre
Wuyue 吳越 Qian Liu 錢鏐 907 - 978
Min Wang Shanzhi 王審知 909 - 945
Jing Nan 荊南 Gao Jixing 高季興 907 - 963
Chu Ma yin 馬殷 907 - 951
Wu Yang Xingmi 楊行密 902 - 937
Nan Tang 南唐 Li Bian 李昪 937 - 975
Nan Han 南漢 Liu Yan 劉龑 909 - 971
Bei Han 北漢 Liu Min 劉旻 951 - 979
Qian Shu 前蜀 Wang Jian 907 - 925
Hou Shu 後蜀 Meng Zhi Xiang 孟知祥 934 - 965

Kaynakça

薛居正 舊五代史

歐陽修 新五代史

İlgili filmler

The Banquet (Kurgusal, 2006) Fragman: Hamlet'in Çin yorumu.