Kürt tarihi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Kürt tarihi
Kurden.jpg

Kürt tarihi. Kürtler, Kuzeybatı İran, Kuzey ve Orta Zagroslar ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde var olmuş, bu topraklarda varlığını sürdürmüş ve kendi milli ve kültürel kimliklerini burada oluşturmuştur. Kürtler İranî bir halk olma dolayısıyla tarihte daima diğer İranî halklarla (Farslar, Peştunlar, Afganlar Tacikler, Beluçlar, Osetler v.s.) birlikte devlet kurmuş ve onlarla birlikte yaşamıştır ve dillerinin ve kültürlerinin çok benzemesi, aynı topraklarda yoğurulmuş ve birbirleriyle iyice kaynaşmış olmaları ve aynı atalardan doğmuş olmaları nedeniyle Kürtlerin kurdukları bazı devletler gerek bu nedenler gerek bazı siyasi nedenlerden ötürü bu halklara mal edilmiştir.

Erken dönem

Medler

Medler, Kürtlerin kurduğu iddia edilen ve birçok İrani halkı tek bayrak altında birleştiren, MÖ 625-549 yılları arasında Orta Doğu'da hüküm sürmüş bir devlettir.[kaynak belirtilmeli]

Gutiler

Gutiler modern Kürtler'in ataları olduğu iddia edilmektedir.[1] Fakat bunun aksini söyleyen, Eskiçağ alanında isim benzerliğinin yanlışlığına dikkat çeken bilim insanları da vardır. Prof. Dr. Şeyhmus Recai Tekoğlu Asur kaynaklarında "Gutiler"in savaşçı ve kavgacı özelliklerini nitelemek amacıyla "gurti" sıfatının kullanıldığını belirmekte ve Kürtlerin ataları oldukları iddiaları ile isim benzerlikleriyle yapılan eşleştirmeleri yersiz bulmaktadır. Aynı zamanda bilimsel değeri yüksek Chiago A. Dictionary'de Guti ve Kürt eşleştirmesine yönelik olarak hiçbir içerik bulunmamaktadır.[2]

Adiabene

Adiabene, M.Ö 1. yüzyıl'da Museviliği kabul etmiş Kürtler tarafından kurulduğu iddia edilmektedir.[3]

İslam dönemi

Ana madde: Kürtlerin İslam'a geçişi

Kürtler İslamiyet’in doğuşu yıllarında Bizans İmparatorluğu ve resmi dini Zerdüştlük olan Sasani İmparatorluğu arasında parçalanmış durumdaydılar.

Kürtlerin kitlesel olarak İslamiyet'le tanışmaları Halife Ömer döneminde olmuştur.[4][5]

İslam ordusu Hicre'tin 18. yılında Kürdistan coğrafyasını fethetmesiyle çok azı hariç Kürtlerin büyük bir kısmı İslamiyeti kabul edip Müslüman olmuşlardır.[6][7]

İslam sonrası kurulan Kürt devletleri

Ana madde: Tarihte Kürt devletleri

Modern dönem

Kürtlerin 20. yüzyılda kurdukları de facto devletler kısa süre içinde yıkılmıştır.

20. yüzyılda kurulan Kürt devletleri

Kaynakça

 1. ^ Kurds/History. s. 382. Afrika ve Ortadoğu halkları ansiklopedisi (Kürt tarihi/Sayfa.382)
 2. ^ Prof. Recai Tekoğlu," Eskiçağ'da Tarih Metodolojisi/Yöntemleri" Dokuz Eylül Üniversitesi 2017
 3. ^ Mehrdad İzady,Kürtler,Sayfa:90. 4.paragraf.Doz yayınları.
 4. ^ Biçer, “ İslam Tarihi Kitaplarında Kürtler Hakkındaki Rivayetler”, sh. 78
 5. ^ http://www.risaleajans.com/islam/kurtler-yuzlerce-alim-ve-komutan-yetistirdi
 6. ^ Adnan Demircan, Kürtler (Toplum, Din ) s. 209
 7. ^ http://m.risalehaber.com/kurtler-ve-islamiyet-1-15675yy.htm
 8. ^ Shaddadids, C.E. Bosworth, The Encyclopedia of Islam, Cilt 9, sayfa 170
 9. ^ Seref Han Bitlisi, Serefname, Revvadi Kürtleri
 10. ^ TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 35,  sayfa: 36
 11. ^ https://books.google.fr/books?id=DoNSXwb8D9EC&pg=PA117&hl=tr#v=onepage&q&f=false
 12. ^ Muhammed bin İbrahim bin Muhammed bin Ebil-Fevâris Abdülazîz El-Ensârî El-Hazrecî, Târihu Devletil-Ekrâd, Miilet Genel (Hekimoğlu Ali Paşa) Kütüphanesi, No:695)
 13. ^ Hakan Özoglu, Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries, SUNY Press, 2004, ISBN 0791485560, s. 46.
 14. ^ A fourth pretender was Karim Khan, son of Aymak of the Zand, a section of Lak tribe, Sir Percy Molesworth Sykes, A History of Persi, Macmillan and co., limited, 1930, p. 277.
 15. ^ One of the contenders for power was Karim Khan Zand, a member of the Lak tribe near Shiraz, William Marsden, Stephen Album, Marsden's Numismata orientalia illustrata, Attic Books, 1977, ISBN 978-0-915018-16-1, p. 158.
 16. ^ Karim Khan, the founder of the Zand dynasty of Persia that succeeded the Afsharids, was himself born to a family of these Lak deportees (of the Zand tribe), Mehrdad R. Izady, The Kurds: A Concise Handbook, Taylor & Francis, 1992, ISBN 978-0-8448-1727-9, p. 12.
 17. ^ TDV, İslam Ansiklopedisi, cilt: 44,  sayfa: 256

Dış bağlantılar