Kaşkalar

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

1948 yılında bir arkeolojik kazı amaçlı Kastamonu ve çevresinde yapılan araştırmalarda Germeç ve Gölköy'de ele geçen yontma taş devrine ait çakmaktaşı el baltaları Kastamonu ve çevresinin Tarih Öncesi devrini MÖ 50000'lere kadar gerilere götürmektedir.

Kaşkalar, Hititlerin Anadolu'da hüküm sürdükleri devirlerde, şarkın en kuvvetli milletleri sayılan Mısırlılarla, Kaldelilerle, Suriyelilerle ve her zaman Hititlerle siyasi, ticari münasebetlerde bulunmuş ve hatta uzun seneler onlarla kavga ederek millî varlık ve kuvvetlerini onlara kabul ettirmiş bir kabiledir.

Kaşkalar yarı göçebe yarı yerleşik bir yaşam tarzına sahip ve Anadolu'da yaygın olan çobanlık ve dokumacılık mesleğini yaparlardı. Kaşkalar aynı zamanda üzüm bağlarına da sahiplerdi. Hititler, ele geçirdiği Kaşka bölgelerine kendilerine şarap vermelerini zorunlu kılmıştı. [1] Kaşkaların yaşadığı topraklar, Kuzey Anadolu'da bugünkü Orta Karadeniz bölgesi ve civarına denk düşer. Hitit belgelerinde savaşçı ve yağmacı zorlu bir göçebe halk olarak geçmektedir. Kaşkalar zaman zaman Hititlere birçok kez saldırmış, onların ülkesini baştan aşağı istila ederek Nensa (Niğde) şehrine kadar dayanmışlardı. MÖ (1400-1390) Senelerindeki Hititlerin vaziyetini gösteren bulgulardan anlaşılan duruma göre, Kaşkaların galibiyeti kısa sürmüş, Hitit hükümdarı III. Tuthaliya ölünce yerine geçen oğlu Subbiluliuma Kaşkalarla ciddi bir mücadeleye girmiş, sonunda onların mağlup etmeyi başarmıştır. Fakat yenilgiyi kolay kolay kabul etmeyen Kaşkalar ile Hititler arasında daha sonraki yıllarda şu savaşlar olmuştur;

1- İshupitta harbi (MÖ 1349-1345)
2- Pala yolları harbi (MÖ 1345-1343)
3- Timhuala ve Dağğasta Harbi (MÖ 1337-1335)
4- Kalasma Harbi (MÖ 1334-1329)

Bu savaşlar sonucunda Kaşkaların elindeki topraklar bir müddet için Hitit hakimiyetine geçmiştir. Kaşkaları yenen II. Murşili MÖ 1330 yılında öldü. Yerine, önce oğullarından II. Muvatalli ve sonra III. Hattuşili geçti. Muvatalli'nin hükümdarlığı sırasında bölge göç dalgalarına maruz kaldı. MÖ 1200 tarihlerinde bu göçler karşısında eriyen Hititler'in birçok yerleşim yerine Kaşkaların hakim olduğu sanılmaktadır. Kaşkalar, Demir Çağı Asur yazılı kaynaklarında da geçmektedirler. Buna göre Kaşkalar Sivas'ın güneyinde Kayseri Malatya arasındaki dağlık bölgede mevcuttular.

Kaşkaların Dini

Kaşka dini hakkında bulunan bilgiler çok azdır. Kaşka Tanrılarının yine Hitit-Kaşka antlaşmalarında şahitlik yaptıkları bilinmektedir. Bu tanrılar şunlardır:

Fırtına Tanrısı Hanupteni,

Fırtına Tanrısı Kutpurruri,

Fırtına Tanrısı Pazim[ ]is,

Güneş Tanrıçası Huatassi,

[ ]x-te-na Güneş Tanrıçasının Babası,

[-]ru-i Ordunun Fırtına Tanrısı,

Tanrı Telepinu. [2]

Kaşkaların Dili

Kaşkaların dili hakkında elimizde somut bilgi veren bir kaynak yoktur. Ancak Kaşkalar iddia edildiği gibi Hatti kökenli bir halk ise,[3] Kaşkalar Hattice ya da Hattice'ye benzer bir dil konuşuyor olabilirlerdi.[4]

Kaynakça